Detail předmětu

Kartografie 1

FAST-BEA023Ak. rok: 2020/2021

Základy kartografie – základní pojmy, druhy kartografických děl, vývoj české a světové kartografie.
Základy matematické kartografie.
Kartografické vyjadřovací prostředky – kartografický jazyk, kartografická interpretace.
Principy generalizace a základy kartometrie.
Digitální kartografie – vektorová a rastrová data.
Vydávání kartografických děl – základní postupy při tvorbě a tisku.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografie, včetně kartografie tematické a digitální, podrobně se seznámí se státními mapovými díly ČR a získá základní přehled o vývoji české a světové kartografie a o digitálních kartografických dílech, jež jsou součástí národních geoinformačních systémů.

Prerekvizity

Souřadnicové systémy užívané v mapování, práce s geodetickými programy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj a definice kartografie, druhy kartografických děl.
2. Geometrické základy kartografických děl, kartografická zobrazení.
3. Obsah kartografických děl, kartografický jazyk.
4. Kartografická interpretace.
5. Generalizace a kartometrie.
6. Vývoj české a světové kartografie.
7. Státní a vojenská mapová díla.
8. Digitální kartografie, legislativní a institucionální zabezpečení kartografie.
9. Tvorba, výroba a vydávání kartografických děl, tisk kartografických děl.

Cíl

Získání přehledných znalostí o kartografii a GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor