Detail předmětu

Geodetické sítě

FAST-BEA015Ak. rok: 2020/2021

Polohové sítě dvou a třírozměrné. Metody budování, stabilizace a signalizace bodů. Převod měřených veličin do zobrazovací roviny. Sítě s měřenými osnovami směrů a délkami, družicové sítě. Vyrovnání souřadnic bodu v rovinných sítích, vyrovnání trojrozměrných sítí, vyrovnání kombinovaných sítí. Lokální sítě, volná síť. Analýza přesnosti vyrovnaných souřadnic a jejich funkcí. Transformace rovinných a prostorových sítí. Současné metody a technologie budování bodových polí. Projekt geodetické sítě. Výškové sítě. Převody měřených převýšení. Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí v ČSNS a přesných plošných sítí. Údržba a obnova sítí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student se naučí založit, zaměřit a vyrovnat geodetické sítě.

Prerekvizity

Standardní znalost matematiky. Metody vyrovnání, maticový počet, lokální extrémy funkce více proměnných. Podobnostní transformace souřadnic.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin.
3. Zprostředkující vyrovnání – rovnice pozorování – linearizace rovnic – rovnice oprav.
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice.
9. Etapy realizace geodetické sítě.
10. Budování bodových polí.

Cíl

Naučit se založit, zaměřit, vyrovnat a posoudit kvalitu geodetické sítě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor