Detail předmětu

Počítačová grafika

FAST-BEA012Ak. rok: 2020/2021

Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat. Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového tvaru a zpět. Technické prostředky pro počítačovou grafiku, úprava obrazu (filtrace, klasifikace, konvoluce), základy 3D grafiky.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Porozumět struktuře grafických formátů a práci s nimi, pochopit princip činnosti grafických zařízení a seznámit se základními algoritmy počítačové grafiky.

Prerekvizity

Základy informatiky a databázových systémů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
2. Barvy, barevné modely.
3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
5. Komprese dat – bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody).
6. Komprese dat – ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace).
7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor – rastr a zpět.
9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...).
10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku – úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory, ...), tiskárny, zapisovače, snímače.
11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
12. Transformace v rovině, ořezávání objektů.
13. Základy 3D grafiky.

Cíl

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor