Detail předmětu

Mapování 1

FAST-BEA011Ak. rok: 2020/2021

Volba pomocných měřických bodů pro podrobné mapování.
Metody podrobného mapování.
Třídy přesnosti, kódy kvality.
Mapy velkých měřítek.
Tvorba a aktualizace map.
Digitální technické mapy, technická mapa obce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby a aktualizace map velkých měřítek.

Prerekvizity

Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty a tvorba grafických výstupů v geodetických programech, práce v multidisciplinárních programech s využitím geodetických nadstaveb.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
2. Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
3. Měřický náčrt – vedení, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
4. Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
5. Geodetické přístroje pro podrobné mapování, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených veličin.
6. Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení.
7.–8. Mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Digitální mapa veřejné správy, digitální technické mapy, technická mapa obce.
9. Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
10. Využití GNSS, fotogrammetrie, mobilního mapování a laserového skenování pro podrobné mapování.
11. Digitální modely – DMT, DMR, DMP, DVM, vizualizace, výstupy.
12.–13. Rekapitulace, konzultace.

Cíl

Získání znalostí o tvorbě a aktualizaci map velkých měřítek a jejich využití.
Získat přehled o souvisejících předpisech.
Schopnost rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor