Detail předmětu

Geodézie 1

FAST-BEA003Ak. rok: 2020/2021

Úvodní pojmy o geodezii a geodetických základech, měření směrů a úhlů, směr v prostoru a jeho složky – směr vodorovný a svislý, přístroje k měření – konstrukce teodolitů, totálních stanic a jejich částí, metody měření vodorovných, zenitových (svislých) směrů (úhlů), chyby měřených směrů a úhlů. Centrace měřených směrů a úhlů. Metody měření délek pásmem. Nepřímé určení délek trigonometricky, elektronickými dálkoměry, optické a paralaktické měření délek. Chyby při měření délek a přesnosti určovaných délek. Převod měřených veličin na referenční plochu. Zpracování získaných dat – základní souřadnicové výpočty.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti a orientaci v předmětu geodézie. Seznámí se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii. A dále získá přehled o základním názvosloví, což mu umožní snadnější orientaci v navazujících předmětech.

Prerekvizity

Středoškolská znalost matematiky, geometrie, fyziky a zeměpisu. Základní znalost popisu krajiny a názvosloví orientace v terénu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní pojmy a informace o geodezii a geodetických základech.
2. Jednoduché měřické pomůcky a práce s nimi, geometrická optika, základy vlnové optiky.
3. Totální stanice a teodolit – konstrukční části, přístrojová optika.
4. Měření vodorovných směrů a úhlů.
5. Měření svislých úhlů.
6. Principy a metody měření délek, nepřímé optické měření délek.
7. Měření délek pásmem. Nepřímé trigonometrické měření délek.
8. Paralaktické měření délek, elektronické měření délek.
9. Elektronické měření délek.
10. Převod měřených veličin na referenční plochu.
11. Souřadnicové výpočty 1.
12. Souřadnicové výpočty 2.
13. Transformace.
Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Cíl

Získání základních znalostí a přehledu o předmětu geodézie. Seznámení se s principy, metodami a zpracováním úhlových a délkových měření v geodézii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor