Detail předmětu

Hluk a vibrace v budovách

FAST-NHA059Ak. rok: 2020/2021

Charakteristika hluku a vibrací, kritéria akustické kvality uzavřeného prostoru, zvukoizolační vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, možnosti snižování hluku v budovách, výpočtové metody a počítačové programy.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Prerekvizity

Základy stavební akustiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, obecná akustika – opakování základních pojmů z předchozího studia
2. Vady a poruchy staveb z hlediska zvukoizolačních vlastností - vzduchové a kročejové neprůzvučnosti
3. Měření stavební akustiky a způsoby řešení nedostatků z hlediska zvukoizolačních vlastností – vzduchová a kročejová neprůzvučnost – 1. část
4. Měření stavební akustiky a způsoby řešení nedostatků z hlediska zvukoizolačních vlastností – vzduchová a kročejová neprůzvučnost – 2. část
5. Základní výpočtové metody a stanovení zvukoizolačních vlastností, vhodnost jednotlivých materiálů k tomuto účelu
6. Vady a poruchy staveb z hlediska existence stacionárních zdrojů
7. Měření stacionárních zdrojů, optimalizace z hlediska umístění zdrojů hluku v a vně objektu
8. Zamezení šíření hluku a vibrací ve formě vibrací a strukturálního hluku od stacionárních a jiných zdrojů hluku
9. Prostorová akustika – používané materiály a metody měření
10. Prostorová akustika – výpočtové metody
11. -13. Komplexní řešení objektu z hlediska posouzení neprůzvučnosti, stacionárních zdrojů a prostorové akustiky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor