Detail předmětu

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

FAST-CO053Ak. rok: 2020/2021

Přehled normativních dokumentů, platných pro návrh a posouzení kovových konstrukcí.
Ocelové stožáry: dělení; statický a dynamický výpočet; únavová pevnost.
Navrhování ocelových stožárů.
Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků.
Nové typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů.
Prostorové prutové dřevěné a kombinované konstrukce.
Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce.
Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti speciálních témat navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Pravidla pro navrhování kovových a dřevěných konstrukcí, statické působení nosných systémů. Stavební mechanika, pružnost a pevnost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Typy a dělení ocelových stožárů.
2. Zatížení ocelových stožárů.
3. Navrhování ocelových stožárů.
4. Statický a dynamický výpočet stožáru.
5. Posouzení stožáru na únavovou pevnost.
6. Software pro návrh a posouzení ocelových konstrukcí stožárů, automatizace návrhu.
7. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 1: Charakteristika a skladba vybraných typů konstrukcí.
8. Současné a perspektivní konstrukce s použitím dřeva, materiálů na bázi dřeva a ocelových prvků – část 2: Analýza vybraných typů konstrukcí, zásady navrhování a realizace – speciální halové konstrukce, konstrukce dřevostaveb, věže, lávky.
9. Nové typy spojů používané v současných dřevěných konstrukcích a příklady řešení vybraných detailů. Spřažené dřevobetonové konstrukční dílce – zásady navrhování a konstrukčního řešení.
10. Prostorové prutové dřevěné a kombinované konstrukce: Dřevěné prutové kopule a klenby – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení.
11. Dřevěné skořepiny, klenby a lamelové konstrukce – typy konstrukcí, zásady jejich navrhování a konstrukčního řešení.
12. Průzkumy, sanace, rekonstrukce a zesílení dřevěných konstrukcí – příklady rekonstrukce vybraných konstrukcí.
13. Příklady realizovaných konstrukcí a praktické aspekty návrhu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor