Detail předmětu

Základy podnikové ekonomiky

FAST-BV002Ak. rok: 2020/2021

Odvětví stavebnictví a stavební podnik, vznik zánik a sanace podniku
Činnosti stavebního podniku, organizace a výroba, odbyt, prodej, marketing
Investiční činnost v podniku, finance a daně, stavební zakázky a ceny, smluvní vztahy

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Prerekvizity

Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
2.-3. Charakteristika podniku, zvláštnosti st.podniku, výroba, plánování a kontrola, investiční činost v podniku
4.-5. Podnikové finance ekonomické informace, daně
6.-8. Materiál a zásoby, pracovní síla, výrobní stroje a zřízení
9.-11. Stavební zakázky a ceny, rozpočty
12. Odbyt, prodej, marketing
13. Smluvní vztahy

Cíl

Získání znalostí o jednotlivých základních disciplínách podnikové ekonomiky se zaměřením na stavební výrobu. Schopnost se orientovat v podnikové ekonomice stavební výroby a v oceňování s ohledem na podmínky stavebního trhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor