Detail předmětu

Katastr nemovitostí III

FAST-HE22Ak. rok: 2020/2021

Vytyčování hranic pozemků.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti pro tvorbu složitých případů geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Prerekvizity

Schopnost měřit pro potřeby složitých případů katastru nemovitostí. Znalost tvorby složitých geometrických plánů. Znalost základní manipulace s informačním systémem katastru nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Vytyčování hranic pozemků.
2.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
3.Pozemkové úpravy.
4.Identifikace parcel.
5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
6.Poskytování informací z katastru nemovitostí.
7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).
8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem.
9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí.
10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).
11.Složitý geometrický plán.
12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí
13. Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí

Cíl

Student má za cíl vytvořit složité případy geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor