Detail předmětu

Informační systémy v technologii staveb

FAST-DW62Ak. rok: 2020/2021

Aplikační softwary pro řízení stavební výroby a jejich začlenění do informačního systému stavební organizace. Plánování a kontrola postupu výstavby na současné úrovni informačních technologií a stupni rozvoje stavební výroby. Organizace výstavby v závislosti na podmínkách a řídící struktuře stavební firmy. Zpracování nabídky, realizační a stavebně technologické dokumentace, sledování efektivnosti prováděných prací, controlling. Zásady práce a využití podnikových informačních systémů v manažersky orientovaných funkcích stavebních organizací.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Znalosti z uplatnění systému řízení jakosti, environmentálního managementu a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích.

Prerekvizity

Znalosti z využití softwarové podpory pro plánování a řízení staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

HRAZDIL, V.: M05 Modelování výrobních procesů v IS stavebního podniku. Studijní opora Modelování výrobních procesů, FAST VUT v Brně 2007
HRAZDIL, V.: M01 Specifika modelování výrobních procesů ve stavebnictví. Studijní opora Modelování výrobních procesů, FAST VUT v Brně 2007
ADAMEC, F.: Řízení projektů pomocí Project 2000. Grada Publishing, Praha 2001
BARRIE, D., S.: Professional construction management. New York, McGraw-Hill 2002
Tomek, A.: Economics and management 10: construction project management. Nakladatelství ČVUT Praha 2003

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. Podmínky implementace a užití aplikačních softwarových nástrojů pro řízení stavební výroby. Volba plánovacího softwaru v návaznosti na fondy zdrojů nebo kalkulační systémy (RTS-Build Power, KROS Plus, EuroCALC). Limitující podmínky použití katalogizovaných výkonových norem stavebních a montážních prací při plánování staveb.
4.-6. Tvorba časového plánu stavby (MS PROJECT) v závislosti na nastavení uživatelských polí. Technologický model výstavby. Kalendáře projektu, činností, zdrojů. Sledování a řízení postupu výstavby. Směrný plán. Aktualizace činností. Přeplánování činností.
7.-9. Význam kalkulace při plánování a řízení zakázek stavebního podniku, kalkulační vzorec, tvorba nových položek a jejich variant.
10.-12. Řízení stavební výroby (RSV) podle rozpočtu z kalkulačního programu. Propojení kalkulačního softwaru a systému MS PROJECT. Soupis provedených prací. Controlling.
13. Rekapitulace možností využití dostupných SW produktů (ASPE, RSV, BUILpower, CONTEC, MS Project, EuroCALC).

Cíl

Řízení stavební výroby aplikačním softwarem odpovídajícím současnému stavu rozvoje informačních technologií a softwarovému vybavení stavební firmy. Časové plánování v závislosti na fondu zdrojů - materiálových, pracovních a jejich použití na staveništích realizační firmy. Řešení problematiky rozvoje užití plánovacích softwarů v domácích i mezinárodních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor PST , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor