Detail předmětu

Final Thesis Seminar 1

FP-BFT1EAk. rok: 2020/2021

Předmět dává znalosti ke zpracování obsahu první části bakalářské práce. Je prováděn individuálními kozultacemi vedoucího bakalářské práce a studenta.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni pod vedením svých vedoucích zpracovávat závěrečnou bakalářskou práci.

Prerekvizity

Studenti budou vycházet ze znalostí získaných studiem předmětu Metodika tvorby závěrečných prací.

Doporučená nebo povinná literatura

KORÁB, V. (2017) Final thesis booklet. BMF. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Interaktivní přístup při konzultacích se studenty.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen hodnocením první části bakalářské práce vedoucím bakalářské práce. Kriteriem hodnocení je kvalita zpracování první části bakalářské práce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět není vystavěn na pravidelné výuce.

Cíl

Cílem předmětu je vypracování první části bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Postup zpracování bakalářské práce je kontrolován vedoucím bakalářské práce na pravidelných konzultacích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor