Detail předmětu

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)

FIT-PDSeAk. rok: 2020/2021

Architektura počítačových sítí. Směrování. Protokol IPv6. Zabezpečení sítí. Soukromí a anonymita na Internetu. Metody pro detekci bezpečnostních incidentů a klasifikaci paketů. Monitorování sítě pomocí SNMP a Netflow. Zabezpečení DNS. Softwarově definované sítě. Kryptoměny.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Pochopení principů činnosti počítačových sítí. Zabezpečení sítí. Metody pro klasifikaci a analýzu síťového provozu. Principy komunikace IPv6 a softwarově definovaných sítí.
Předmět připravuje studenta na řešení pokročilých inženýrský úloh v oblasti počítačové komunikace, síťových aplikací a infrastruktury.

Prerekvizity

Znalost základních komunikačních protokolů. Principy Internetu. Schopnost programovat.Znalost operačního systému Unix.

Doporučená nebo povinná literatura

Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
D. Medhi, K. Ramasamy: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. 2nd Edition, Elsevier, 2018 (https://primo.lib.vutbr.cz/permalink/f/s2ej5a/TN_sbo_s1_9780128008294).
Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.
Van Megellen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk. The Future of Telephony, 2nd Edition. O'Reilly, 2007.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování projektu.
Podmínky zápočtu:
Zápočet není ustanoven.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Porozumět principům síťové komunikace a jejich implementaci v počítačových sítích. Seznámit se s architekturou síťových zařízení. Pochopit metody pro identifikace síťového provozu, detekci síťových incidentů a zabezpečení soukromí. Seznámit se s principy zabezpečení sítí, filtrování paketů a monitorování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na laboratorních cvíčení, vypracování projektu, závěrečná zkouška. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, doporučený

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Architektura počítačových sítí.
 2. Statické a dynamické směrování. Směrovací algoritmy a protokoly.
 3. Protokol IPv6.
 4. Zabezpečení sítí na L2.
 5. Soukromí a anonymita na Internetu.
 6. Základy síťové bezpečnosti.
 7. Detekce bezpečnostních incidentů. Identifikace síťového provozu.
 8. Klasifikace a filtrování paketů.
 9. Správa sítí pomocí SNMP a Netflow.
 10. Systém DNS. Zabezpečení DNS.
 11. Softwarově definované sítě. 
 12. Kryptoměny. Bitcoin a blockchain.
 13. Shrnutí.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Analýza zachycené síťové komunikace.
 2. Konfigurace sítě IPv6. Tunelování IPv6 nad IPv4.
 3. Zabezpečení komunikace pomocí OpenSSL.
 4. Monitorování sítí pomocí SNMP a Netflow.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Návrh, modelování a implementace síťové aplikace.