Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)

FIT-GJAeAk. rok: 2020/2021

Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt(Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, tvorba aplikací, knihovny javax.swing, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, webové aplikace, Java Server Pages, Google Web Toolkit, Android, Vaadin.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.
Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Prerekvizity

Základní znalosti programovacího jazyka Java (syntaxe, primitivní typy, třídy, rozhraní, dědičnost, balíčky, modifikátory, typové proměnné, obalující třídy, kontejnery, I/O, výjimky, vlákna, spouštění podprocesů).

Doporučená nebo povinná literatura

Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
Jendrock, E., Cervera-Navarro, R., Evans, I., Haase, K., & Markito, W.: The Java EE 7 Tutorial (Vol. 1), Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321994929, 2014
Gupta, A.: Java EE 7 Essentials: Enterprise Developer Handbook, O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-1449370176, 2013
Juneau, J.: Java EE 7 recipes: a problem-solution approach, Apress, ISBN 978-1430244257, 2013
Juneau, J.: JavaServer Faces: Introduction by Example, Apress, ISBN 978-1484208397, 2013
Çalşkan, M., & Varaksin, O.: PrimeFaces cookbook, Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1784393427, 2015
Gutierrez, F.: Introducing Spring framework: a primer, Apress, ISBN 978-1430265320, 2014
Walls, C. Spring in Action: Covers Spring 4, Manning Publications, ISBN 978-1617291203, 2014
Hohpe, G., Woolf, B.: Enterprise integration patterns, ISBN 0-321-20068-3, 2004
Claus Ibsen, C, Anstey, J.: Camel in Action, Second Edition, ISBN 9781617292934, 2018

Způsob a kritéria hodnocení

 Půlsemestrální test, individuální projekty.
Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu je nutné získat min. 10 bodů z projektu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit se s principy jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven a JAX.
 3. RMI a JMS.
 4. EJB a JavaServerFaces.
 5. PrimeFaces.
 6. Spring.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java Persistence API, Hibernate.
 9. Google Web Toolkit.
 10. Vaadin
 11. Základy operačního systému Android.
 12. Distribuované systémy.
 13. Obhajoba projektů.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Řešení individuálních projektů v průběhu celého kursu.