Detail předmětu

Pokročilé metody ve zpracování obrazů

FEKT-MPC-AB2Ak. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s vybranými pokročilými metodami z oblasti zpracování obrazů, které jsou použitelné na celou řadu aplikací. Studenti získají patřičný teoretický základ a v rámci týmových projektů tyto znalosti prakticky aplikují.

Prerekvizity

Pro zápis tohoto předmětu jsou vyžadovány následující znalosti: 1) Zpracování a analýza signálů (teorie analogových a digitálních signálů, filtrace, Fourierova a vlnková transformace, spektrální analýza). 2) Zpracování a analýza obrazů a dalších vícerozměrných signálů (teorie nD signálů, metody restaurace obrazů, metody segmentace obrazů, texturní analýza, metody rekonstrukce obrazových dat). 3) Základní znalosti metod strojového učení a statistické analýzy (lineární klasifikátory, shlukovací metody, neuronové sítě, SVM, PCA, teorie pravděpodobnosti). 4) Matematika na úrovni technické vysoké školy (derivace, integrály, řešení integrodiferenciálních rovnic, optimalizační úlohy).

Doporučená nebo povinná literatura

Jan, J.: Medical Image Processing,Reconstruction and Restoration, CRC Taylor and Francis, 2006 (CS)
Rudin, L. I. et al.: Nonlinear total variation based noise removal algorithms, Physica D vol. 60, 1992, pp. 259-268 (CS)
Kundur, D., Hatzinakos, D.: Blind image deconvolution, IEEE Signal processing magazine, 1996, pp. 43-64 (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pokročilé metody pro potlačení šumu (anizotropní difuze, totální variace).
2. Vybrané metody restaurace obrazů (modely zkreslení, slepá dekonvoluce, Tikhonovská regularizace).
3. Pokročilé metody pro lícování obrazů (flexibilní přístupy, korespondence značek, metoda ICP).
4. Metody sledování objektů a detekce pohybu založené na optickém toku.
5. Morfologické zpracování obrazu (morfologické operátory, používané metody, morfologická rekonstrukce).
6. Stereoskopie, metody kalibrace kamer, odhad disparitní mapy, rekonstrukce 3D objektů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning