Detail předmětu

Vizuální styly digitálních her 2

FaVU-VSDH2Ak. rok: 2020/2021

Předmět kombinuje teoretickou a praktickou výuku se zaměřením na médium digitální hry a přilehlé pole působnosti. V praktické části se soustředí na porozumění vztahu stylizace a autentičnosti při tvorbě vlastního vizuálního stylu ve zvoleném žánru nebo tvůrčím záměru. Seznamuje studenty s digitalizací fyzických materiálů, tvorbou textur a sleduje současnou aplikovanou digitální malbu a koláž. Skrze dílčí témata výuky mohou vzniknout rámcové přesahy k deskovým či karetním hrám, případně k instalaci / únikové hře.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Schopnost digitalizovat fyzické materiály a připravit je pro využití v dané oblasti. Návrh a porozumění experimentálním herním mechanikám ve srovnání s obecnou realitou mainstreamového či alternativního herního rámce. Identifikovat vztah mezi digitální a fyzickou hrou, s jeho potenciálním využitím v autorské tvorbě.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce. Předchozí zkušenost s programovou řadou Adobe je vítána, ale není bezvýhradně nutná.

Literatura

Jesper Jull, The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games, The MIT Press, 2013 (2. vyd. 2016). (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky doprovázené praktickým cvičením, komentovaným hraním a prezentací životaschopnosti probírané látky. Diskuse a konzultace umožňující vhled do tvůrčích záměrů studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka (80 %) a aktivní účast ve výuce. Realizace a kolektivní prezentace zadaných úkolů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Aplikovaná digitální malba a koláž – Concept art.
Digitalizace fyzických materiálů.
Experimentální tvorba textur.
Herní mechaniky a témata určená samotnou grafikou.

Cíl

Cílem předmětu je praktické i teoretické seznámení studentů se současnými možnosti digitálních her a jejich role v různorodých ekosystémech. Porozumění digitalizaci fyzických materiálů a následnému využití v praxi. Skrze cvičení si studenti osvojí sofistikované pracovní metody a získají hlubší vhled do tématu. Získané dovednosti jsou předpokladem k umocnění autorské tvorby za pomoci tohoto média.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Časový rámec výuky je určen rozvrhem. Samotná výuka se odehrává v počítačové učebně, dle situace i v ateliéru Multimédií FaVU VUT (budova U2). Pro udělení zápočtu je vyžadována docházka alespoň 80 %. Způsob nahrazování výuky je závislý na dohodě s pedagogem a předpokládá doplnění zmeškaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor