Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Produktový design - zimní

FaVU-B4PD-ZAk. rok: 2020/2021

Zadávána jsou řešení systémů zařizovacích předmětů, účelových zařízení s přesahy do architektury nebo transport designu. Probíhá konzultace o vymezení tématu bakalářské závěrečné práce. Student hodlající pokračovat v magisterském stupni studia konzultuje a předkládá svůj tématický koncept magisterského studia.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Schopnost pojednat samostatně zadaný ateliérový úkol.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zadání projektů směřuje k rozvíjení schopnosti orientovat se spíše v řešení procesu, pro něž je daný objekt navrhován. Student by se měl iniciativně podílet na vymezení zadání. Měl by mít osvojenu metodu práce tak, aby zvládl samostatně v daném časovém limitu složitější projekty. Zadávány jsou řešení systémů zařizovacích předmětů, účelových zařízení, okrajově dopravní prostředky.

Cíl

Zadání dvou projektů a konzultace směřují k rozvíjení schopnosti orientovat se především v samotném procesu užití
navrhovaného produktu a cílové skupině uživatelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor