Detail předmětu

Oborový ateliér I - Produktový design - zimní

FaVU-B1PD-ZAk. rok: 2020/2021

Zde je rozvíjena schopnost uplatnit výtvarnou kreativitu, jako důležitý inspirativní fenomen integrující spektrum oborů podílejících se na procesu navrhování produktů kusové a hromadné výroby. Jde zejména o produkty vytvářející bezprostřední životní prostředí. Pedagogem jsou zadány dva úkoly.Zadání jsou individuální, reagující na specifičnost předchozího studentova studia.Úlohy mohou mít formu volné kompozice s vymezeným inspiračním zdrojem.V tomto smyslu se 1. semestr stává přípravným či vyrovnávacím.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost základních ateliérových technologií.

Prerekvizity

Prerekvizitou jsou umělecké a teoretické schopnosti, prokázané při přijímací zkoušce.

Doporučená nebo povinná literatura

Mackenzie, D.: Green Design. Design for the Environment
Bernd Polster, Olaf Meyer: A-Z of Modern design
Schweiger, Werner J.: Wiener Werkstaette

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace, přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úkoly jsou zadávány výhradně pedagogem. Jedná se o projekty s jednoduchou funkční strukturou a důrazem na výtvarnou stránku návrhu. Pokud přichází student z prostředí, kde získal výtvarné zkušenosti v omezené míře, je mu zadána úloha volného kompozičního charakteru. 1. ročník se v tomto smyslu stává přípravným (vyrovnávacím).

Cíl

Cílem je, aby lidé obdařeni přirozeným výtvarným kreativním talentem si osvojili metodičnost při navrhování, pochopili širší kontext navrhovaných objektů jako prostředků v procesu lidských aktivit a ptali se po jejich smyslu. Aby si uvědomovali kontinuitu oboru s kulturní historií, na kterou navazuje a ve filosofické rovině byli schopni postihnout etické aspekty tvorby v designu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor