Detail předmětu

Elektronové procesy v molekulárních materiálech

FCH-DCO_EPMAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na jevy, které souvisí s energetickými přechody elektronů v molekulárních materiálech, jako jsou absorpce elektromagnetického záření, zářivé a nezářivé přechody, vznik a transport excitonů, přenos energie, disociace excitonů, ionizované stavy, transport náboje, polarony, rekombinace nosičů náboje, apod.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z probíraných oblastí, viz osnova.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni základních vysokoškolských kurzů fyzika pevných látek, fyzikální chemie a obecná a organická chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Hadziioannou, G.G. Malliaras, Semiconducting Polymers, Darmstadt: Wiley-Vch. 2007 ISBN 978-3-527-31271-9 (EN)
N. J. Turro, Modern Molecular Photochemistry, Menlo Park: University Science Books. 1991 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuálních konzultací. Při současné výuce více studentů jsou konzultace společné a probíhají formou rozpravy nad probíraným tématem. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je uzavřen kolokviem, jehož součástí je přednáška na zadané téma.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Chemická a elektronová struktura molekulárních materiálů
Fotofyzikální procesy v molekulárních materiálech
Excitonové procesy v molekulárních materiálech
Elektrická vodivost molekulárních materiálů
Fotogenerace nosičů náboje
Rekombinace nosičů náboje
Metody studia struktury a vlastností molekulárních materiálů
Pokročilé aplikace molekulárních materiálů

Cíl

Cílem kurzu je získat znalosti o elektronových procesech odehrávajících se v molekulárních materiálech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nepovinné, účast doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_FCH_4 doktorský

  obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_FCH_4 doktorský

  obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_FCH_4 doktorský

  obor DPAO_FCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKAP_FCH_4 doktorský

  obor DKAO_FCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný