Detail předmětu

Pokročilé spektroskopické metody

FCH-DCO_SMAk. rok: 2020/2021

Vybrané kapitoly ze spektroskopických metod včetně jejich teoretického základu s důrazem na nejnovější pokročilé metody s ohledem na zaměření disertačních prací studentů.

Výsledky učení předmětu

Student získá detailní znalosti o pokročilých spektroskopických metodách využitelných v jeho disertační prací. V rámci závěrečné zkoušky pak musí prokázat širší přehled.

Prerekvizity

Matematika Fyzika Fyzikální chemie Kvantová mechanika

Doporučená nebo povinná literatura

ATKINS, P.W., DE PAULA, J. Physical Chemistry, IX. Ed., Oxford, Oxford University Press, 2010, ISBN 978-1429218122 (CS)
HOLLAS J.M. Modern Spectroscopy, IV. Ed., Chichestr: John Wiley & Sons, 2004, ISBN 0-470-84415-9 (CS)
ATKINS, P.W. Fyzikálna chémia, Svazek: 1, 2a, 2b, 3., 1st ed. (sloveský překlad 6. vydání anglického originálu), Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999, ISBN 80-227-1238-8
LAPČÍK L., PELIKÁN, P., ZMEŠKAL, O., KRČMA, F. Fyzikální chemie III, Struktura hmoty, 1st ed., Brno: Vutium, 2000, ISBN 80-214-1583-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Student připraví prezentaci na zadané téma v rozsahu cca 30 minut, po níž následuje diskuse v širších souvislostech, opět v rozsahu cca 30 minut.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zdroje světla, lasery
Teorie atomárních, molekulových a rezonančních spekter
Fluorescence, fosforescence, Ramanův rozptyl
Spektrometry
Detektory
Další spektroskopické vybavení
Kalibrace spektrometrů
Standartní spektroskopické metody
Pokročilé spektroskopické metody
Využití numerické simulace spekter

Cíl

Cílem předmětu je získání přehledu o spektroskopických metodách užívaných v chemické analýze stejně jako o metodách založených na laserové technice, které se do chemické praxe teprve dostanou v budoucnosti. Součástí kurzu je i přehled o vlastnostech a typech různých spektrometrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti se povinně účastní zkoušek svých kolegů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_FCH_4 doktorský

  obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_FCH_4 doktorský

  obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_FCH_4 doktorský

  obor DPAO_FCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKAP_FCH_4 doktorský

  obor DKAO_FCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný