Detail předmětu

Moderní aspekty environmentální chemie

FCH-DCO_MAEAk. rok: 2020/2021

V rámci předmětu Moderní aspekty environmentální chemie se studenti seznámí s chemickými aspekty jednotlivých abiotických a biotických složek životního prostředí a se skupinami prioritních kontaminantů na bázi anorganických a organických sloučenin, které se nejčastěji vyskytují jako škodliviny ve složkách životního prostředí. Skupina dosud známých polutantů bude rozšířena o procesní kontaminanty, polybromované a perfluorované sloučeniny a degradační produkty tenzidů. Studenti budou podrobně budou seznámeni s fyzikálně chemickými a environmentálními vlastnostmi, které mají dominantní význam pro průnik kontaminantů do abiotických a biotických složek složek životního prostředí a současně ovlivňují i distribuci analytů mezi těmito složkami. Na základě získaných poznatků o distribuci a kumulaci budou hodnotit bioakumulaci, biokoncentraci a bioobohacování, a to prostřednictvím výpočtu příslušných distribučních faktorů. Dále budou studenti posuzovat rovněž způsoby eliminace různých polutantů ze složek životního prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura

HARRISON, R. M.: Pollution; Causes, Effects and Control. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2001. (CS)
PEIJNENBURG, W. J. G. M.; DAMBORSKY, J.: Biodegradability Prediction. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1996. (CS)
BAILEY, R. A.; CLARK, H. M.; FERRIS, J. P.; KRAUSE, S.; STRONG, R. L.: Chemistry of the Environment. San Diego: Academic Press Elsevier, 2002. (CS)
WILLIAMS, I.: Environmental Chemistry. New York: John Wiley&Sons, 2001. (CS)
BASSETT, W. H.: Clay´s Handbook of Environmental Health. London: Taylor&Francis Group, 1999. (CS)
BARCELÓ D., Emerging organic contaminants and human health. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN 978-3-642-28131-0. (CS)
KNEPPER, T. P. Polyfluorinated chemicals and transformation products. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2011. ISBN 978-364-2218-712. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech