Detail předmětu

Technologie nakládání s pevnými a tekutými odpady

FCH-DCO_TNPAk. rok: 2020/2021

Definice odpadového hospodářství, ekonomické nástroje aplikované v odpadovém hospodářství, platná legislativa v ČR a v EU. Rozdělení a definice komunálních, průmyslových a nebezpečných odpadů. Zdroje a výskyt komunálních odpadů a průmyslových odpadů. Zneškodňování odpadů pomocí skládkování a spalování, likvidace tekutých odpadů a odpadních vod. Úprava odpadů solidifikací, vitrifikací apod. Komunální odpady a způsoby jejich zneškodňování; pevné odpady a odpadní vody pocházející z čistíren odpadních vod, speciální odpady z potravinářské výroby a z chemických výrob, nebezpečné chemické odpady a způsoby jejich zneškodňování, radioaktivní odpady. Možnosti zpracování odpadů na využitelné komponenty, recyklace, dekontaminační technologie aj. Speciální odpady s možnosti využití v jiných odvětvích průmyslu; odpady pocházející ze zemědělské prvovýroby; kompostování různých druhů odpadů a biotechnologie využitelné při zpracování odpadů.

Doporučená nebo povinná literatura

LEMANN M. F.: Waste Management. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern 2008. ISBN 978-3-03977-514-3. (CS)
VAUGHN J.: Waste Management: A Reference Handbook. ABC-Clio, Inc., 2009. ISBN 978-1-59884-150-3. (CS)
CHEREMISINOFF N. P. : Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies. Elsevier, 2003. ISBN 0-7506-7507-1. (CS)
KURAŠ, M.: Odpadové hospodářství.Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2008. ISBN 978-80-86832-34-0. (CS)
KURAŠ, M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. VŠCHT Praha, 1994. (CS)
SKALA, F.: Metody likvidace a energetické využití odpadů. C.A. Publishing, Sdružení Koneko, VUSTE Apis, Praha 1991 (CS)
STRAKA, F.: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha: VUSTE, 1997. 237 s. ISBN 80-85122-07-3 (CS)
CHRISTENSEN, T. H, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Solid waste technology: principles,techniques, and applications. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011, 2 v. (ix, ix, 1026 p.).Analytical Techniques in the Sciences. ISBN 978-140-5175-173. (CS)
DONALD, I. W, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Waste immobilization in glass and ceramic based hosts: radioactive, toxic and hazardous wastes. 3rd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2010, xvii, 507 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN 04-707-4594-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech