Detail předmětu

Nové poznatky z hydrochemie a hydrobiologie

FCH-DCO_NHDAk. rok: 2020/2021

Fyzikální vlastnosti vody a vodných roztoků, složení a vlastnosti čisté vody, rozpustnost kapalin, pevných látek a plynů, teplota, vodivost, organoleptické vlastnosti, chemické rovnováhy, fyzikální chemie povrchů, adsorpce, složení přírodních vod a nečistoty. Druhy vod, přírodní, minerální, mořská, pitná, provozní, průmyslová, odpadní vody, kaly.
Fyzikální podmínky vodních ekosystémů, chemické vlastnosti vodních ekosystémů, biologie vodních ekosystémů, ovlivnění biologických procesů ve vodách antropogenními aktivitami,
indikátory vlastností vody, biologické testy, toxicita a trofie, biologické metody čištění vod, vodárenská hydrobiologie, limnologie nádrží.

Doporučená nebo povinná literatura

SLÁDEČKOVÁ, A.; SLÁDEČEK, V.: Hydrobiologie. 1.vyd. Praha: ČVUT, 1997. (CS)
KUBÍČEK, F.; ZELINKA, M.: Základy hydrobiologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1982. (CS)
LELLÁK, J.; KUBÍČEK, F.: Hydrobiologie, 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 1992. (CS)
ZELINKA, M.; KUBÍČEK, F.: Základy aplikované hydrobiologie. Praha: SPN, 1985. (CS)
AMBROŽOVÁ, J.: Základy aplikované hydrobiologie. 1.vyd. Praha: ČVUT, 2001. (CS)
MALÝ, J., JEFFERSON, B. Chemie a technologie vody. 1. vyd. Brno: Noel 2000, 1996. (CS)
CALABRESE, E. J, KOSTECKI, P. T., DRAGUN, J.. Contaminated soils, sediments, and water. 1. vyd. New York: Springer, c2006. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech