Detail předmětu

Fyzikální chemie polymerů II

FCH-DCO_FCOAk. rok: 2020/2021

Pokročilý popis fyzikálně chemických aspektů chování makromolekul v roztocích, statistická termodynamika rozpouštění a mísení makromolekulárních látek, přenosové jevy a difuze v polymerech, polymer-polymerní interakce, ne-Gaussovská statistika makromolekulárního řetězce, chování makromolekul v blízkosti pevného povrchu, reptační teorie.

Doporučená nebo povinná literatura

Prigogine I., Rice Stuart A.: Advances in Chemical Physics, Volume 94, Polymeric Systems. John Wiley & Sons, 1996. 742 s. ISBN 978-0-471-14324-6 (CS)
Boyd, Richard H., Philips, Paul J.:The science of polymer molecules: an introduction concerning the synthesis, structure and properties of the individual molecules that constitute polymer materials. Cambridge University Press, 1993. 432 s. ISBN 978-0-521-56508-0 (CS)
Tager A.: Physical Chemistry of Polymers. Moskva, Mir Publishers, 1978. ISBN 978-0-714-71236-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Pokročilý popis fyzikálně-chemických aspektů chování makromolekul v roztocích, statistická termodynamika rozpouštění a mísení makromolekulárních látek, přenosové jevy a difúze v polymerech, polymer-polymerní interakce, ne-Gaussovská statistika makromolekulárního řetězce, chování makromolekul v blízkosti pevného povrchu, reptační teorie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKAP_MCH_4 doktorský

    obor DKAO_MCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program DPCP_MCH_4 doktorský

    obor DPCO_MCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

  • Program DKCP_MCH_4 doktorský

    obor DKCO_MCH , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný