Detail předmětu

Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - SCH

FCH-MCA_ISA_SAk. rok: 2020/2021

Metody instrumentální analýzy volené individuálně na základě zájmů studentů, jejich projektech a budoucí diplomové práce

Výsledky učení předmětu

Praxe ve vybraných experimentálních metodách instrumentální a strukturní analýzy.

Prerekvizity

základní znalosti analytické a instrumentální chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Kellner R.: Analytical Chemistry. Wiley-VCH, Weinheim 1998. (EN)
Skoog D. A., West D. M., Holler F. J.: Fundamentals of Analytical Chemistry. Saunders College Publishing, Philadelphia 1988. (EN)
Čůta, K. a kol.(1986): Instrumentální analýza. SNTL, Praha. (CS)
Z Böhm S., Smrčková-Voltrová S.: Strukturní analýza organických sloučenin. Skripta VŠCHT Praha 1995. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování zadaných úloh a řádné vedení laboratorního deníku. K vedení deníku viz karta "Kontrolovaná výuka" a dokumentace k předmětu na e-learningovém portálu. Zápočet uděluje garant předmětu po souhlasu příslušného vedoucího (podpis v deníku) a na základě hodnocení včas odevzdaného (v zápočtovém týdnu) laboratorního deníku. Deník hodnotí garant, kterému se rovněž odevzdává. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Metody instrumentální analýzy volené individuálně na základě zájmu studentů a náplně jejich projektu. Nabídka úloh je založena na přístrojovém vybavení Ústavu fyzikální a spotřební chemie. Jednotlivé úlohy mají různou časovou náročnost a student si musí vybrat minimální daný počet hodin, zpravidla se jedná o 2 - 4 různé instrumentální techniky.

Cíl

Cílem předmětu je osvojit si techniku měření a seznámit studenty s praktickými problémy vybraných metod instrumentální a strukturní analýzy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student absolvuje vybrané úlohy po domluvě s jejich vyučujícími, absolvování úloh kontroluje garant na základě laboratorního deníku.

ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat..
Do deníku se píše chronologicky toto:
" datum zápisu,
" co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
" proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
" jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
" všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
" kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
" další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
" číslo stránky.
Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný