Detail předmětu

Kompozitní materiály a jejich technologie II

FCH-MCO_KOMAk. rok: 2020/2021

Aplikace kompozitních materiálů v letectví a kosmonautice, umělé kosti, asbestová vlákna, automobilové kompozity, borová vlákna, uhlík-uhlík kompozity, kontinuální skleněná vlákna, defekty vláken, stárnutí a únava kompozitů, cementy vyztužené vlákny, polymerní vláknové kompozity, vlákna a textil, termochemické vlastnosti, plasty vyztužené sklem, anorganická oxidová vlákna, kompozity polymer-polymer, SiC kompozity. Mechanika kompozitů, mikromechanika, makromechanika, lomová mechanika kompozitů, rázové chování a únava. Vztahy mezi vlastnostmi kompozitu, architekturou výztuže a stavem mezivrstev na rozhraní výztuž-matrice.

Výsledky učení předmětu

semestrální projekt s použitím softwarové pomůcky ESA COMP

Prerekvizity

Absolvování kurzu fyzika polymerů (MCO FYP) a kurzu mechanika a porušování nekovových materiálů (MCO MPM)

Doporučená nebo povinná literatura

Jančář J.: Úvod do materiálového inženýrství kompozitů. FCH VUT, Brno 2000. (CS)
- (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

obhajoba projektu, jedna písemná práce během semestru a závěrečná ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vláknové kompozity úvod, mikromechanika a makromechanika ortotropní laminy, směšovací pravidla, zobecněný Hookův zákon, konstitutivní rovnice laminátu, modul pružnosti částicových kompozitů, mez kluzu a lom částicových kompozitů, úvod do nanokompozitů, technologie výroby polymerních matrix, principy výroby vláken, úvod do impregnačních technologií

Cíl

Seznámení s pokročilými metodami analýzy polymerních kompozitů, jejich výroby a mechaniky vláknových kompozitů, laminátů a částicových kompozitů včetně úvodu to mechaniky nanokompozitů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách, úspěšné absolvování písemného testu, obhajoba projektu, závěrečná ústní zkouška

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor