Detail předmětu

Urbanismus V - územní plánování

FA-UTPAk. rok: 2020/2021

Předmět ukončuje výuku urbanistických disciplin v bakalářském studijním programu a je zaměřen na územní plánování a otázky realizace urbanistických záměrů v území. Předmět má dvě části. První je věnována legislativě územního plánování a podrobněji vybraným problémům z oblasti přípravy, tvorby a projednávání územního plánu tak, aby studenti získali základní orientace v oblasti územního plánování a řízení územní činnosti. Ve druhé části předmětu jsou studenti formou samostatných přednášek seznamováni s vybranými aktuálními problémy a úlohami urbanistické praxe a různými pohledy na aspekty a možnosti jejich řešení.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Doporučená nebo povinná literatura

Davoudi, S. and Strange, I. (eds), Conceptions of Space and Place in Spatial Planning, London, Routledge (RTPI Library Series), 2009 (EN)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve smyslu pozdějších předpisů (CS)
Stefanie Dühr, Claire Colomb & Vincent Nadin: European Spatial Planning and Territorial Cooperation, Routledge, 2010. (EN)
Philip Allmendinger: Planning Theory, 2nd Edition, Palgrave, 2009 (EN)
Zásady a pravidla územního plánování, Ústav územního rozvoje, Brno, 2005 (CS)
Joerg Knieling and Frank Othengrafen: Planning Cultures in Europe, Decoding Cultural Phenomena in Urban and Regional Planning, Ashgate, 2009. (EN)
Maier, K. – Řezáč, V.: Ekonomika v území, Urbanistická ekonomika a územní rozvoj, ČVUT, Praha, 1997 (CS)
Internet: www.mr.cz,, www.uur.cz (CS)
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (CS)
Maier, K.: Územní plánování, ČVUT, Praha, 1997 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Získání profesionálních teoretických znalostí potřebných pro řešení otázek územního rozvoje sídel.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky