Detail předmětu

Doktorský seminář VII

ÚSI-DSNS07Ak. rok: 2020/2021

Dokončení a vyhodnocení ev. experimentů, dokončení doktorské disertace.

Výsledky učení předmětu

Doktorská disertace včetně všech potřebných příloh.

Prerekvizity

Absolvování Doktorského semináře I až VI

Doporučená nebo povinná literatura

dle tématu disertace (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Státní doktorská zkouška, pokud nebyla vykonána ve 4. semestru. Dokončení textu a kompletace disertační práce a zkrácených tezí. Podklady pro prezentaci při obhajobě. Publikační činnost. Účast na odborných akcích. Odevzdání disertace se žádostí o obhajobu se všemi přílohami. (Obhajoba v 8. semestru.)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Kompletace disertační práce a příprava zkrácených tezí. Podklady pro prezentaci při obhajobě. Publikační činnost. Účast na odborných akcích.

Cíl

Dokončení a odevzdání disertace včetně všech potřebných příloh

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_K doktorský, 4. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DSP SoI_P doktorský, 4. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor