Detail předmětu

Doktorský seminář III

ÚSI-DSNS03Ak. rok: 2020/2021

Studium a získávání soudobých poznatků z problematiky vybraného tématu zaměření oboru soudní inženýrství s podporou školitele i za pomoci vedlejších školitelů z dalších odborných a vědeckých pracovišť fakulty, školy i mimoškolních vědeckých a výzkumných pracovišť. Definování simulačních nebo experimentálních částí v oblasti tématu disertační práce. Publikace a prezentace výstupů z tvůrčí činnosti. Sestavení semestrálního plánu návštěv odborných akcí (semináře, konference, kongresy) a zároveň studijních nebo odborných pobytů na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Další rešerše domácí i zahraniční literatury k tématu disertace. Účast na odborných akcích, Účast na konferenci ÚSI ExFoS, případně s příspěvkem k tématu disertace.

Výsledky učení předmětu

Výstupem po třetím semestru jsou mj. další rešerše domácí i zahraniční literatury k problematice tématu disertace a získání dalších návyků ke znalecké činnosti.

Prerekvizity

Absolvování Doktorského semináře I a II

Doporučená nebo povinná literatura

dle tématu disetace (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Kolokvium bude školitelem uděleno při splnění následujícího:
Zpracovávání teoretické a praktické části pojednání ke státní doktorské zkoušce (SDZ). Publikační činnost. Případná účast v dalším kursu soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT. Práce na znaleckých posudcích ústavu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 13. týden: Zpracovávání teoretické části doktorských tezí ke státní doktorské zkoušce. Příprava pro zpracovávání prvního projektu (ve spolupráci se doktorandem 3. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce), podpora podání druhého projektu doktoranda z 1. ročníku DSP s příbuzným tématem disertační práce. Publikační činnost. Účast na odborných akcích, včetně ev. konference ExFoS a Juniorstav. Případná účast při zpracování znaleckých posudků Ústavu soudního inženýrství. Případná účast v dalším kursu soudního znalectví na Ústavu soudního inženýrství VUT.

Cíl

Cílem předmětu je řízená spolupráce studenta se školitelem a získávání poznatků z vědecké práce včetně publikační činnosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP SoI_K doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  • Program DSP SoI_P doktorský, 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor