Detail předmětu

Vybrané statě z hydrotechniky

FAST-CR003Ak. rok: 2019/2020

Návrh a posouzení bezpečnosti a stability jezů, přehrad a objektů souvisejících s využitím vodní energie.
Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt.
Konstrukce jezových uzávěrů.
Návrhové parametry turbín vodních elektráren pracujících v různých režimech provozu.
Hydraulické řešení a výzkum jednotlivých zařízení VE a vodních cest.
Zatížení, výpočet lokální a celkové bezpečnosti objektů.
Nová konstrukční řešení, rekonstrukce, modernizace a intenzifikace využití objektů hydrotechnických staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Znalosti z problematiky hydrotechnických staveb, které navazují na informace z bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Prerekvizity

Předměty zaměření vodní stavby oboru vodní hospodářství a vodní stavby - hydraulika,hydrologie, zakládání staveb, mechanika zemin, hydrotechnické stavby, provádění staveb,

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. Posouzení stability vzdouvacích objektů, hrází a jejich podloží
4.-6. Stanovení návrhových parametrů turbín vodních elektráren. Hydraulický výzkum a řešení jednotlivých funkčních prvků VE
7.-8. Pohyb splavenin a stabilita říčních koryt.
9.-10. Návrh a výpočet hradících konstrukcí pohyblivých jezů
11. Environmentální projekt stavby, souvislosti a návaznosti návrhu na přírodní podmínky - legislativa. Nové programové produkty pro návrh hydrotechnických staveb.
12. Norné stěny pro zachycování ropných derivátů na hladině a měření průtoků a proteklých objemů na vodních tocích a kanalizacích.
13. Vodohospodářská rizika, jejich stanovení a hodnocení, dopad na technické řešení a ekonomiku stavby.

Cíl

Studiem tohoto předmětu získají studenti vybrané a podrobnější informace z problematiky hydrotechnických staveb, které navazují na informace z bakalářského studijního programu Stavební inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor