Detail předmětu

Průmyslové roboty a manipulátory II

FSI-GPLAk. rok: 2019/2020

Kurs zahrnuje oblast výstupních hlavic, periferií robotisovaných pracovišť a paletisaci, doplněnou o stať, zabývající se základními informacemi o výrobních systémech. Tyto informace jsou propojeny logistickým pohledem na činnost výrobních soustav. Za tím účelem je v kurzu věnována pozornost logistice obecně a detailně pak podnikové logistice. Závěrem jsou nastíněny stávající i futuristické projekty robotisovaných továren budoucnosti.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům osvojit si nejnovější poznatky z nasazování
stacionárních průmyslových robotů a manipulátorů a rozšířit si dovednosti
co se týče jejich začleňování do RTP, společně s periferiemi a zejména
pak i s koncovými efektory, které jsou souběžně přednášeny v robotické
části předmětu Mechatronika v měřících soustavách a v robotice a jsou
též obsahem doporučené literatury.

Prerekvizity

Základy konstrukce, řízení, programování, pohonů a převodů průmyslových robotů a manipulátorů

Doporučená nebo povinná literatura

Kolíbal,Z. a kol.: Roboty a robotizované výrobní technologie, VUTIUM VUT v Brně, 2016, ISBN 978-80-214-4828-5 (CS)
Čelpanov, I.B.-Kolpašnikov S.N.: Schvaty promyšlennych robotov. Mašinostrojenie, 1989

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná a ústní. Písemná zkouška obsahuje jak látku
z předcházejícího předmětu Průmyslové roboty I, tak i z předmětu
Průmyslové roboty II, navazující ústní zkouška spočívá v obhájení
písemného projevu a je doplněna prověřením z obou částí (PR I a II)
a to z celého komplexu doporučené literatury obou částí, která je pro
posluchače na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky plně
k disposici.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznamování studentů se základy moderní robotiky a to především
s periferními zařízeními a logistikou a automatisovanými a
robotisovanými výrobními systémy. Úkolem předmětu je, aby si studenti
uvědomili nutnou souvislost poznatků nejen z oblasti konstrukce, ale
především z oblasti projekce, řízení a aplikace PRaM v robotizovaných
pracovištích a automatisovaných výrobních systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola znalostí zkouškou v rozsahu přednášek předmětů: Průmyslové roboty a manipulátory I + II

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Specifické konstrukce průmyslových robotů, paralelní struktury
2. Kompenzátory koncových efektorů
3. Koncové efektory technologické a kombinované
4. Koncové efektory manipulační - chapadla
5. Automatická výměna koncových efektorů
6. Mechanická adaptivita průmyslových robotů
7. Periferie robotizovaných pracovišť
8. Průmyslové balancery
9. Automatické dopravní vozíky (AGV)
10.Palety a kontejnery, skladovací a manipulační systémy
11.Příklady robotizovaných pracovišť, kolaborující roboty
12.Roboty a automatizované provozy budoucnosti
13.Průmysl 4.0: Nástup kolaborujících robotů

eLearning