Detail předmětu

Mezní stavy materiálů

FSI-GS0Ak. rok: 2019/2020

V kurzu jsou probírány skutečné havárie konstrukcí a strojních zařízení. Jedná se o havárie, jejichž příčinou bylo selhání materiálu. Kurz je vhodný pro studenty, jejichž poznatky o konstrukčních materiálech odpovídají rozsahu magisterského studia. Kurz je určen studentům strojírenských oborů (strojní,stavební, letecký, chemický, materiálový inženýr a konstruktér) a lidem, kteří se zabývají rozborem havárií konstrukcí a jejich prevencí.

Výsledky učení předmětu

Kurz učí studenty pochopit základní metodické postupy při studiu
havárie stroje, případně konstrukce jejíž příčinou byla nevhodná
volba užitných vlastností konstrukčního materiálu.

Prerekvizity

viz anotace

Doporučená nebo povinná literatura

D.R.H.Jones: Engineering Materials 3, Pergamon Press 1993 (EN)
D.R.H.Jones: Failure Analysis Case Studies II, Pergamon 2001 (EN)
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~vlach/

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz probíhá formou seminářů. Podmínka absolvování je aktivní účast na seminářích.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Naučit studenty, kteří mají zájem o znalectví v oboru strojírenství, používat poznatky o deformaci a lomu konstrukčních materiálů při pátrání po příčinách havárie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kurz je nepovinný. Bez aktivní účasti na seminářích nelze přiznat absolvování kurzu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přehled mezinárodních a evropských norem
Elastická deformace materiálu (Porušení horolezeckých lan; Napětí ve šroubech)
Plastická deformace materiálu (Lom tyče řízení nákladního auta; Roztržení trubky naplněné vodou při zmrznutí)
Nestabilní lom (Nestabilní lom trupu prvního tryskového letadla Comet)
Křehký lom(Lom litinového plynového potrubí; Problémy s tlustostěnnými trubkami)
Únava (Únava rotující chemické nádoby)
Lomy vyvolané působením prostředí (Koroze v systému ústředního topení - základní mechanismy koroze)