Detail předmětu

Analýza potravin

FCH-DCO_ANPAk. rok: 2019/2020

Analytické metody v kontrolní praxi potravinářského průmyslu se zaměřením na spektroskopické a chromatografické metody.

Doporučená nebo povinná literatura

KUBÁŇ, V. a KUBÁŇ, P.: Analýza potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, 203 stran ISBN:978-80-7375-036-7
LEES, M.: Food authenticity and traceability, CRC Press, 2003, ISBN: 978-0-8493-1763-7
PICÓ, I.: Food toxicants analysis, Elsevier,The Netherlands,2007, 762pp. ISBN: 978-0-444-52843-8
Rui M. S. Cruz, Igor Khmelinskii, Margarida Vieira: Methods in Food Analysis. CRC Press, 2014, 256 p. (CS)
Sehgal S.: A Laboratory Manual of Food Analysis. I K International Publishing House Pvt. Ltd., 2016. 174 p. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá z ústní části, která probíhá formou diskuze na zadané téma. Student musí prokázat orinetaci v dané tematice s přesahem do relevantních aplikovaných oblastí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a obecná problematika analýzy potravin,
2. Vzorkování v analýze potravin,
3. Aplikace HPLC v analýze potravin
4. Aplikace GC v analýze potravin
5. Využití spektroskopických metod v analýze potravin
6. Imunochemická analýza

Cíl

Cílem předmětu je utřídění dosavadních znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin a další rozvíjení těchto znalostí

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka se realizuje účastí na vybraných přednáškách a konzultacemi k tématům, které vycházejí ze zadání doktorské práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_CHTP doktorský

    obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný