Detail předmětu

Praktika ze zobrazovacích metod v biologii a medicíně

FEKT-MPC-ZBMAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností u vybraných zobrazovacích metod. Zejména je kladen důraz na optické zobrazování, se zaměřením na studium vlastností kamer a jejich aplikací.

Doporučená nebo povinná literatura

Holst, G.C., Lomhein, T.C. CMOS/CCD Sensors and Camera Systems, SPIE Press Book, 2011 (CS)
Lichtman, J. W., Conchello J.A. Fluorescence Microscopy, Nature Methods, 2(12), pp. 910-919, 2005 (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měření vybraných parametrů vědeckých a průmyslových kamer (srovnání CCD/CMOS technologie, binning, subsampling, gain, měření šumu za temna, rolling/global shutter).
2. Měření rychlosti průtoku média kapilárou s využitím změny kontrastu laserové šumu typu speckle (vliv akvizičních parametrů na kvalitu a přesnost odhadu průtoku).
3. Měření vyzařovacích charakteristik ultrazvukových měničů (stanovení axiálního a laterálního rozlišení fokusovaných měničů, vliv rezonanční frekvence).
4. Měření doby života fluorescence pomocí spojité metody (vliv externího prostředí na změnu doby života, photobleaching).
5. Praktikum z biometrických systémů (optické měření otisku prstu, duhovky oka, akvizice 3D modelu obličeje pomocí stereokamery).
6. Praktická měření na ultrazvukových přístrojích (stanovení prostorového rozlišení pomocí modelu, stanovení útlumu ultrazvukového záření).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-BTB magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor