Detail předmětu

Hudební elektronika

FEKT-BPC-HELAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na analogové a digitální metody syntézy zvukových signálů, analogová a digitální komunikační rozhraní v hudební elektronice, principy a strukturu elektronických hudebních nástrojů a samplerů a jejich jednotlivých částí a na formáty souborů pro přenos hudební informace. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na práci s hardwarovými i softwarovými virtuálními analogovými syntezátory, samplery a dalšími typy elektronických hudebních nástrojů a na realizaci zvukových synterátorů v programu Reaktor. Počítačová cvičení jsou zaměřena na návrh a realizaci algoritmů číslicové syntézy zvukových signálů v prostředí Matlab a jazyce C++.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní analogové a číslicové metody syntézy zvukových signálů,
- popsat hardware a způsob přenosu informace analogových a digitálních komunikačních rozhraní v hudební elektronice
- popsat strukturu virtuálního analogového hudebního nástroje a sampleru
- vysvětlit princip klaviatura elektronického hudebního nástroje, dechových a strunných kontrolerů a speciálních řídicích prvků
- navrhnout strukturu digitálního elektronického hudebního nástroje pro danou metodu syntézy
- realizovat softwarový elektronický hudební nástroj pomocí funkčních bloků

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních zákonů a veličin v elektrických obvodech, vlastností prvků elektrických obvodů, chování obvodů se setrvačnými prvky, spektra periodických a neperiodických signálů, systémů se spojitým a diskrétním časem. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen používat přístroje pro měření elektrického napětí, generátory průběhů a osciloskopy. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Russ, M., Sound Synthesis and Sampling. Focsal Press, 1996. ISBN 0-240-51429-7 (EN)
Forró, D., MIDI - komunikace v hudbě. Grada, Praha 1993. (CS)
Forró, D., Počítače a hudba,Grada, Praha, 1994. ISBN: 80-85623-57-9 (CS)
Sýkora, R., Krutílek, F., Včelař, J., Elektronické hudební nástroje a jejich obvody. SNTL, Praha, 1981. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Laboratorní a počítačová cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních a počítačových cvičeních je kontrolovaná.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za vypracování všech laboratorních úloh a dvou samostatných úkolů je uděleno maximálně 25 bodů. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Maximálně 15 bodů je uděleno za vypracování samostatného úkolů v počítačových cvičeních. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 30 bodů.

Zkouška z předmětu bude probíhat prezenčně i distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historie hudební elektroniky
2. Lineární syntéza zvukových signálů, aditivní a subtraktivní metody.
3. Digitální syntéza, digitální oscilátory a tabulkové metody, hybridní metody syntézy.
4. Nelineární syntéza zvukových signálů, tvarovací a modulační metody.
5. Matematické a fyzikální modelování hudebních nástrojů.
6. Analogová a digitální komunikační rozhraní v hudební elektronice, standardní formáty souborů pro přenos hudební informace.
7. Elektronické hudební nástroje, virtuální analogový syntezátor, polyfonní a multitémbrové hudební nástroje.
8. Samplery, metody změny výšky tónu v reálném čase, vertikální a horizontální zónování
9. Počítačová cvičení: Digitální lineární syntéza zvukových signálů
10. Počítačová cvičení: Digitální nelineární syntéza zvukových signálů
11. Počítačová cvičení: Matematické a fyzikální modelování hudebních nástrojů
12. Počítačová cvičení: Implementace softwarového syntezátoru
13. Počítačová cvičení: Samostatný projekt

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principem činnosti a použitím analogové a digitální hudební elektroniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech a realizovat vlastní softwarový syntezátor. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning