Detail předmětu

Umělecký projekt

FEKT-BPC-XUPAk. rok: 2019/2020

Uměleckým projektem student prokazuje schopnost samostatné umělecké práce v absolvovaném oboru studia. Tématem projektu je zvukový záznam nebo mastering zvukového záznamu; student si téma projektu vybírá sám a předloží jej ke schválení garantovi předmětu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně vytvořit zvukovou nahrávku ve studiu nebo jiném akustickém prostoru nebo vytvořit mastering takovéto nahrávky,
- využít znalostí získaných v předmětech dosavadní bakalářské etapy studia,
- vytvořit dokumentaci k nahrávce,
- zdůvodnit techniky a postupy využité při vytváření nahrávky,
- obhájit svoji práci před komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadní bakalářské etapy studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření samostatného uměleckého projektu a jeho obhajobu před komisí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuálního uměleckého projektu, obvykle samostatné nebo kolektivní vytvoření profesionální zvukové nahrávky pedagogem určeného žánru, tzn. pořízení základního vícestopého záznamu, jeho mixáž, a závěrečné masterovací úpravy; minimální časový rozsah nahrávky cca 15 minut.

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření samostatného uměleckého projektu, prokazující schopnost samostatné umělecké práce v absolvovaném oboru studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning