Detail předmětu

Paralelní a distribuované algoritmy

FIT-PRLAk. rok: 2019/2020

Vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur a abstraktní modely paralelismu. Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy. Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech. Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost. Řešení typických problémů paralelismu. Algoritmy řazení, algoritmy vyhledávání, vektorové a maticové algoritmy. Model PRAM (Parallel Random Access Machine), suma prefixů a její aplikace. Algoritmy nad seznamy, stromy a grafy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základy paralelních a distribuovaných výpočtů a s obecnými principy paralelních a distribuovaných algoritmů a jejich časovou složitostí.
Studenti se naučí obecné principy a možnosti paralelizace algoritmů.

Prerekvizity

Základní znalosti algoritmizace.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Podmínky zápočtu:
Získání alespoň jednoho bodu z každého projektu a získání alespoň 10 bodů v průběhu semestru. Jakákoli forma plagiátorství nebo nesamostatné práce vede k neudělení zápočtu. Zápočty uděluje cvičící, který opravuje půlsemestrální zkoušku.

Učební cíle

Seznámení studentů se základními obraty paralelních a distribuovaných výpočtů. Obecné principy paralelních a distribuovaných algoritmů a jejich časová složitost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Písemný půlsemestrální test, průběžná kontrola a hodnocení projektů. Test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena více body, než je minimální hranice uvedená v informačním systému. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Doporučená literatura

Reif, J: Synthesis of Parallel Algorithms, Morgan Kaufmann, 1993, ISBN:155860135X
Andrew Adamatzky, Selim Akl, Georgios Ch. Sirakoulis: From Parallel to Emergent Computing, CRC Press, 2019, ISBN 9781138054011
Akl, S.: The Design and Analysis of Parallel Algorithms, Prentice-Hall International, ISBN 0-13-200073-3
Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Introduction to Parallel Computing, Addison Wesley, 2003, ISBN: 0-201-64865-2
Jaja, J.: An Introduction to Parallel Algorithms, Addison-Wesley, 1992, ISBN 0-201-54856-9
Tvrdík, P.: Parallel Systems and Algorithms, skripta, Praha, Vydavatelství ČVUT 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, povinný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MBI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MIN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISD , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NISY , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NIDE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NCPS , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEC , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NGRI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NNET , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVIZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSEN , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NMAL , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NHPC , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NVER , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NEMB , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NADE , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace NSPE , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Úvod, vlastnosti paralelních a distribuovaných architektur.
 • Abstraktní modely paralelismu, PRAM (Parallel Random Access Machine). 
 • Distribuované a paralelní algoritmy a jejich složitost.
 • Komunikace v paralelních a distribuovaných systémech.
 • Základní typy topologií, synchronní a asynchronní algoritmy.
 • Algoritmy řazení.
 • Algoritmy vyhledávání.
 • Maticové algoritmy.
 • Sumy prefixů a jejich aplikace.
 • Algoritmy nad seznamy a grafy.
 • Synchronizační algoritmy a úlohy.
 • Mechanismy pro synchronizaci.
 • Jazyky pro paralelní a distribuované výpočty.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Samostatné projekty v paralelním programovacím jazyce.