Detail předmětu

Grafické a multimediální procesory

FIT-GMUAk. rok: 2019/2020

Úvod, základní koncepce. Architektura grafického systému.  CUDA. OpenCL. OpenGL. Optimalizace výpočtu. Práce s pamětí. Unifikovaná paměť. Pipeline a paralelizace. Grafické systémy SGI, GF7800 a další. MM systémy MMX, SSE, AVX. MM a mobilní systémy, hrací konzoly. GPU pro mobilní zařízení. Výpočty se sníženou přesností, energeticky úsporné výpočty. Mapování a komprese textur. Pixelové interpolace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s architekturou grafických systémů, obvodovou podporou a programovou implementací grafických a multimediálních operací a s programováním těchto operací v jazyku OpenCL, OpenGL a prostředím CUDA.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování cvičení a vypracování projektů.
Podmínky zápočtu:
 • Min. 8 bodů z projektu.
 • Min. 10 bodů z cvičení a projektu. 

Učební cíle

Seznámit studenty s vývojem architektury grafických a multimediálních systémů, s obvodovou podporou a softwarovou implementací grafických a multimediálních operací na moderních grafických systémech. Zpracování a komprese obrázků s využitím jazyků OpenCL a OpenGL, optimalizace zpracování obrazové informace. Nové prostředí CUDA k programování GPGPU. Výpočty se sníženou přesností. MM systémy, mobilní systémy, energeticky úsporné systémy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Absolvování cvičení a vypracování projektů. Nahrazování podle dohody s vyučujícím.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Lecture notes in e-format.
Aamodt Tor M., Fung Wilson Wai Lun, Rogers Timothy G.: General-Purpose Graphics Processor Architectures, Morgan&Claypool Publishers, 2018
NVIDIA Tesla V100 GPU Architecture, August 2017 NVIDIA Corporation
NVIDIA Turing GPU Architecture, 2018 NVIDIA Corporation
ARM Mali GPU: OpenGL ES Application Guide, 2013 ARM, ARM DUI 0555C, ID102813

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Číslování kapitol ve studijních podkladech je v některých případech odlišné.
 • Úvod - V.D., Architektury GMP, API - T. Milet
 • Úvod k moderním GPU architekturám, knihovna OpenCL - M. Kula
 • Paměťový model, Profilování - M.K.
 • Mapování algoritmů na GPU, Optimalizace - M.K.
 • OpenGL, CUDA, Vulcan - T. Milet
 • Open GL, OpenCL, spolupráce, shadery - T.M.
 • Grafický pipeline - V.D.
 • Grafické multiprocesory - GeForce 7800, 8800 - V.D.
 • GPGPU - Tesla T8 až Titan  GTX 1080, Echelon, Fermi, Tesla, AMD GCN - V.D.
 • Pascal P100, Turing, GMU 06 - Silicon Graphics - V.D.
 • GMU 10 - Energeticky úsporné GPU, Úsporný mobil 363 W. GMU 11 - Multimediální procesory MMP - VLIW, MMX, SoC - V.D.
 • GMU 12 - Herní počítače PS4, Xbox 360, One. AMD APU. GMU 13 - GPU pro mobily - ARM, Mali. GMU 17 - Mapy textur a komprese textur. - V.D.
 • Paměťové přenosy, Pokročilé techniky optimalizace, Specifické vlastnosti architektur - M. Kula

Cvičení na počítači

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do OpenCL
 2. Paměťový model OpenCL
 3. Kooperace mezi vlákny v OpenCL
 4. OpenGL a jeho využití pro paralelizaci

Projekt

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální zadání projektů, 28 bodů.