Detail předmětu

Digitální forenzní analýza (v angličtině)

FIT-DFAaAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na úlohu počítačové forenzní analýzy a metod používaných při vyšetřování počítačových trestných činů. Kurz vysvětluje potřebu použití spolehlivých metod vyšetřování a ilustruje proces lokalizace, zpracování a prezentace digitálních důkazů. Dále se uvádí podrobné vysvětlení jak efektivně řídit forenzní vyšetřování a prezentovat nalezené důkazy.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu


Student se seznámí se základními pojmy a principy, které se používají v digitální forenzní analýze.

Prerekvizity


Základní znalosti operačních systémů, paměťových médií, sítí a schopnost psát jednoduché skripty.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Vyžaduje se získání minimálně 20 bodů za aktivity během semestru.
 • K absolvování předmětu je třeba minimálně 20 bodů ze závěrečné zkoušky.

Učební cíle


Cílem předmětu je pochopení principů počítačové forenzní analýzy a základních pojmů zde používaných. Předmět uvádí techniky potřebné pro provádění forenzní analýzy systémů a dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky


Kontrolované aktivity zahrnují vypracování projekt, počítačové cvičení a závěrečnou zkoušku. Zameškané laboratoře nebudou nahrazovány.

Doporučená literatura

Nipun Jaswal: Hands-On Network Forensics: Investigate network attacks and find evidence using common network forensic tools,  Packt Publishing, 2019. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do forenzní analýzy a vyšetřování
 2. Nástroje a metody pro získávání dat
 3. Nástroje pro digitální forenzní analýzu
 4. Extrakce data a analýza souborových systémů
 5. Analýza dat, metody extrakce dat a jejich zpracování
 6. Forenzní analýza OS: Windows, Mac OS, Linux
 7. Úvod do síťové forenzní analýzy 
 8. Mobilní forenzní analýza 
 9. Záchyt a zpracování dat síťové komunikace
 10. Analýza data ze síťové komunikace
 11. Forenzní analýza síťových zařízení
 12. Forenzní analýza chytrých zařízení a IoT
 13. Cryptocurrencies

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Získání dat a vytvoření obrazu disku
 2. Digitální forenzní analýza v nástroji Autopsy
 3. Analýza mobilních zařízení nástrojem MobilEdit
 4. Síťová forenzní analýza s použitím nástroje Wireshark
 5. Síťová forenzní analýza se zaměřením na toky a logy
 6. Digitální forenzní analýza systému kryptoměn

Projekt

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


Provedení vyšetřování vybraných případů. Řešení případů a vypracování zprávy.