Detail předmětu

Diagnostika Cisco sítí (TSHOOT)

FIT-C3PAk. rok: 2019/2020

Přehled metodologií a praktických přístupů potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Nástroje pro diagnostiku, IOS diagnostic tools, SNMP, NetFlow, packet capturing. Diagnostika přepínačů, STP, VLAN sítě. Diagnostika a ladění směrování EIGRP, OSPF, BPG a redistribuce dat. Správa zabezpečení pomocí Cisco IOS Security a Cisco IOS Firewall. Sledování hlasové komunikace a přenosů IPv6.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí základní přistupy a metodologie pro diagnostiku počítačových sítí. V laboratoři si vyzkouší sledování chyb na přepínačích a směrovačích, použití diagnostických nástrojů a služeb IOS pro detekci chyb. Budou umět použít tyto nástroje pro diagnostiku STP, VLAN, směrovacích protokolů a nastavení bezpečnosti zařízení.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování kurzů CCNP ROUTE a CCNP SWITCH.

Způsob a kritéria hodnocení

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 30 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 10 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Podmínky zápočtu:
 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodologiemi a praktickými přístupy potřebných pro diagnostiku a správu Cisco sítí. Studenti se seznámení se základními metodami pro odhalování chyb. Postupy si následně vyzkouší při praktické diagnostice přepínačů a směrovače. Zaměří se na základní chování prvků STP a VLAN, směrování a zabezpečení dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Doporučená literatura

Lecture notes in English.
Electronic documents at Academy Online Portal.
Kevin Wallace: CCNP TSHOOT 642-832 Official Certification Guide, Cisco Press, 2010.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do diagnostiky sítí. Proces odhalování chyb.
 2. Nástroje pro odhalování chyb, IOS Diagnostic Tools, Packet Capturing, SNMP, NetFlow.
 3. Základní diagnostika přepínačů, VLAN, STP.
 4. Pokročilá diagnostika přepínačů a směrovačů, směrování VLAN, sledování záložních zařízení HSRP, VRRP, GLBP.
 5. Diagnostika směrovacích protokolů, EIGRP, OSPF.
 6. Diagnostika směrovacích protokolů, BGP. Zvyšování výkonu směrování.
 7. Diagnostika zabezpečení Cisco zařízení, Cisco IOS Security, Cisco IOS FIrewall, ACLs.
 8. Sledování chyb u služeb NAT a DHCP.
 9. Diagnostika hlasových přenosů a video přenosů.
 10. Diagnostika sítí IPv6, konfigurace, tunelování, směrování OSPFv3, RIPng.
 11. Diagnostika aplikačních služeb, optimalizace. Použití NetFlow, IP SLA, QoS a NBAR.
 12. Diagnostika VPN sítí.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.