Detail předmětu

Experimentální metody v TZB

FAST-CT011Ak. rok: 2018/2019

Základy měření veličin v technických zařízeních budov (TZB). Měřící přístroje a ústředny pro sběr dat. Metody měření a volba snímačů. Zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Praktické využití výsledků měření při přípravě, realizaci a provozu budov.
Seznámení s přístrojovým vybavením ústavu TZB. Příprava a realizace experimentálních úloh v laboratoři TZB. Praktická měření základních veličin při proudění látek a přenosu tepla v systémech TZB. Ověřování hydraulického a tepelného chování vybraných zařízení. Monitorování a hodnocení stavu prostředí v budovách.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí ovládání měřících přístrojů. Získají přehled o snímačích pro měření základních veličin v oboru technických zařízení budov. Studenti schopni připravovat a realizovat standardní měření. Dále získají znalost vyhodnocovat výsledky měření. Studenti budou schopni využít tyto znalosti pro komplexní řešení problémů svých diplomových prací.

Prerekvizity

Znalost teorie a principů funkce systémů v oboru technických zařízení budov, znalost základních výpočtových metod.Znalost termomechaniky a hydrauliky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení. Doporučená docházka do přednášek. Realizace experimentálních měření v laboratoři ústavu. Odevzdání protokolů v zápočtovém týdnu. Splnění písemné zkoušky na vyhovující známku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat.
2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
7. Nastavení a funkce regulátoru.
8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
9. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
11. Konstrukční provedení otopných těles.
12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice.
13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měřicí technika, zásady realizace experimentu, přesnost měření, zpracování dat.
2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
7. Nastavení a funkce regulátoru.
8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
9. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
11. Konstrukční provedení otopných těles.
12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice.
13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Instruktáž práce v laboratoři s měřicí technikou.
2. Monitorování hydraulického chování vnitřního vodovodu, tlakový ráz, výtokové armatury.
3. Průtok v potrubí, charakteristika čerpadla a potrubní sítě.
4. Teplotní chování vnitřního vodovodu, ohřev a chladnutí zásobníku teplé vody.
5. Umělé osvětlení. Účinnost světelných zdrojů.
6. Chladicí okruh, vypařovací a kondenzační tlak, chladicí výkon.
7. Nastavení a funkce regulátoru.
8. Charakteristika ventilátoru a tlakové poměry ve vzduchovodech.
9. Akustické mikroklima a zdroje hluku.
10. Vizualizace proudění vzduchu s použitím modelů distribučních prvků.
11. Konstrukční provedení otopných těles.
12. Stěnové vytápění, tepelný tok a součinitele přestupu tepla. Výkon bytové stanice.
13. Tlaková ztráta a průtokový součinitel armatur otopných soustav.