Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

FAST-DS74Ak. rok: 2018/2019

Základní poznatky z meteorologie
Zdroje informací
Měření a vyhodnocování vybraných meteorologických dat
Podrobná charakteristika klimatu ČR
Změna klimatu, globální oteplování
Znečištění ovzduší

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Prerekvizity

Základní vlastnosti přírodních věd

Doporučená nebo povinná literatura

Allison, j. a kol.: Kodaňská diagnóza. Zpráva světu o nových poznatcích klimatologie. http://www.veronica.cz/klima/diagnoza (12.2.2011) 2011
Bednář J. a kol.: Meteorologický slovník výkladový terminologický. Academia Praha 1993
Schneider, S.h. et al.: Encyclopedia of climate and weather. Oxford University Press, New York, Oxford 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací
2. - 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie
4. - 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování
6. Nové informace v meteorologii
7. Klimatologie - terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí
8. Klima CR - podrobná charakteristika
9.-10. Vybrané klimatické charakteristiky a jejich hodnoty v Cr
11. Změna klimatu, scénáře, dopady
12. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření
13. Zpracování vybraných dat z meteorologické stanice VUT v Brně

Cíl

Souhrn základních poznatků z meteorologie a klimatologie
Prohloubení znalostí z vybraných částí meteorologie a klimatologie
Meteorologické přístroje
Nové informace o změně klimatu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací
2. - 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie
4. - 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování
6. Nové informace v meteorologii
7. Klimatologie - terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí
8. Klima CR - podrobná charakteristika
9.-10. Vybrané klimatické charakteristiky a jejich hodnoty v Cr
11. Změna klimatu, scénáře, dopady
12. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření
13. Zpracování vybraných dat z meteorologické stanice VUT v Brně