Detail předmětu

Hydropedologie

FAST-DS73Ak. rok: 2018/2019

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie
Rovnice proudění
Hydraulické charakteristiky půdy
Práce v laboratoři - měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půd
Variabilita hydropedologických veličin
Geostatika půd
Mísitelné proudění

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Prerekvizity

Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

CÍSLEROVÁ, M: Inženýrská hydropedologie. Skriptum ČVUT, Praha 1989
KODEŠOVÁ, R: Modelování v pedologii. Skriptum ČZU, Praha 2005
KUTÍLEK M. ET AL: Soil Hydrology. Catena Verlag: GeoEcology Publications 1994

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy hydropedologie
2. Půdní hydrostatika - potenciál půdní vody
3. Hydrodynamika půdní vody
4. Rovnice proudění a její řešení
5.-6. Hydraulické charakteristiky - aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar
7. Program RETC
8. Infiltrace
9.-10. Variabilita hydropedologických veličin
11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné
12.-13. Mísitelné proudění - popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek

Cíl

Rozšíření znalostí z vybraných částí hydropedologie, samostatné řešení hydropedologických úloh v laboratoři a teoretické znalosti zaměřené na vodohospodářskou problematiku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy hydropedologie
2. Půdní hydrostatika - potenciál půdní vody
3. Hydrodynamika půdní vody
4. Rovnice proudění a její řešení
5.-6. Hydraulické charakteristiky - aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar
7. Program RETC
8. Infiltrace
9.-10. Variabilita hydropedologických veličin
11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné
12.-13. Mísitelné proudění - popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek