Detail předmětu

Řízení odtoku vody z povodí

FAST-DS72Ak. rok: 2018/2019

Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase, regulační obvod, metody in-line, on-lina a off-line, automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat, vodohospodářský dispečink, operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Prerekvizity

Základní znalosti na úrovni magisterského studia z matematiky, fyziky, hydrologie, nádrží a vodohospodářských soustav.

Doporučená nebo povinná literatura

Catherin Daniel: Co-Engineering and Participatory Water Management. Cambridge University Press 2012
Wescoat, J. L. - Gilbert, F.: Water for Life. Water Management and Environmental Policy. Cambridge University Press 2003
Edited by Quentin Grafton: Water Resorces Planning and Management. Cambridge University Press 2011

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase
2. Regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line
3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat
4. Vodohospodářský dispečink
5.-7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace
8.-13.Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace

Cíl

Znalosti potřebné pro zpracování návrhu a výstavbu řídícího systému odtoku vody z povodí v rámci vodohospodářské soustavy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase
2. Regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line
3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat
4. Vodohospodářský dispečink
5.-7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace
8.-13.Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace