Detail předmětu

Hydrotechnické stavby

FAST-DR76Ak. rok: 2018/2019

Aplikace výpočtu přepadu přes nízký jezový práh
Povrchový vodní skok, návrh a posouzení divergentního vývaru.
Dotěsnění podzákladí jezů a bočního obtékání zavazovacích křídel
Pohyblivé jezy s hradící konstrukcí klapkovou a segmentovou (výpočet a návrh konstrukcí) a vakovou (výpočet a návrh vaku).
Výpočet a návrh provizorního hrazení hradlového a hradidlového.
Konstrukční detaily a příslušenství pohyblivých jezů, pohybovací prvky a mechanizmy jezových uzávěrů, manipulační a spojovací lávky.
Zásady sestavování manipulačního řádu pohyblivých jezů

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Klasické pevné jezy a jezy s pohyblivou hradící konstukcí, zásady pro navrhování ocelových hydrotechnických konstrukcí, funkce vodohospodářských soustav

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi
2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu
3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni
zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu
4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar
5. Výpočet a návrh vakového jezu:
- návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu
6. - návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu
7. - výpočet a návrh podjezí včetně opevnění
8. - návrh a výpočet příslušenství vakového jezu
9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru
10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru
11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového
provizorního hrazení
12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě
13. Odborná exkurze

Cíl

Výpočet a návrh moderních jezových uzávěrů pohyblivých jezů -klapkový, segmentový, vakový. Informativní statický výpočet uzávěrů. Posouzení vhodnosti návrhu z hlediska manipulace pro zajištění odběrů i pro převádění maximálních průtoků

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi
2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu
3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni
zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu
4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar
5. Výpočet a návrh vakového jezu:
- návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu
6. - návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu
7. - výpočet a návrh podjezí včetně opevnění
8. - návrh a výpočet příslušenství vakového jezu
9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru
10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru
11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového
provizorního hrazení
12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě
13. Odborná exkurze