Detail předmětu

Hydromechanika

FAST-DR71Ak. rok: 2018/2019

Studium zahrnuje zejména oblast proudění newtonských kapalin, okrajově je uvedena i oblast toku kapalin nenewtonského typu. V základu předmětu jsou rozebírány teoretické obecné vztahy pro kinematiku vazkých tekutin – tři základní rovnice. Předmět uvádí současné poznatky z problematiky proudění v tlakových systémech i v tratích s volnou hladinou při ustáleném i neustáleném režimu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Prerekvizity

Fyzika, hydraulika, matematika, odborné předměty v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Kapalné kontinuum
2.,3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu
4. Pásma pohybu
5. Podobnost jevů v hydrodynamice
6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit
7.,8. Proudění v otevřených korytech
9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech
10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách
11.,12. Proudění v difuzorovém režimu
13. Nenewtonské modely

Cíl

Absolvent navazuje na znalosti základních předmětů hydraulika, hydrologie, matematika a fyzika. Rozšíří znalosti v hydraulice zejména v oblasti proudění se složitou strukturou. Získané poznatky základního typu mechaniky kontinua jsou aplikovatelné pro projekční a zejména výzkumnou praxi při využívání matematických modelů proudění kapaliny.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Kapalné kontinuum
2.,3. Kinematika kapalin – základní rovnice pro vazkou tekutinu
4. Pásma pohybu
5. Podobnost jevů v hydrodynamice
6. Místní ztráty mechanické energie, ovlivňování singularit
7.,8. Proudění v otevřených korytech
9. Vodní skoky v divergentních vývarech, kruhových profilech
10. Mostní profily, jezy při extrémních průtokových podmínkách
11.,12. Proudění v difuzorovém režimu
13. Nenewtonské modely