Detail předmětu

Inteligentní systémy

FIT-SINAk. rok: 2018/2019

Pojem inteligentní systém. Metody návrhu inteligentních systémů. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky, aplikace metod inteligentního řízení, automatizace domácnosti. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky, telematické systémy ve městech, řízení dopravy, navigace, inteligentní vozidlo. 

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o principech a metodách vývoje inteligentních systémů.

Prerekvizity

Základy umělé inteligence a robotiky. Základy teorie systémů a simulace. Základy softcomputingu.

Doporučená nebo povinná literatura

Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální písemný test
 • Individuální projekt
 • Jazyk výuky

  čeština

  Cíl

  Seznámit studenty s teorií a principy inteligentních systémů.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

   obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
   obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
   obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
   obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  Typ (způsob) výuky

   

  Přednáška

  26 hod., nepovinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
  2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
  3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
  4. Architektury inteligentních řídicích systémů.
  5. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
  6. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení. 
  7. Smart Home. Smart City. Smart Grid.
  8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
  9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
  10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
  11. Průmysl 4.0.
  12. Budoucnost inteligentních systémů.
  13. Shrnutí, závěr.

  Cvičení odborného základu

  6 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  1. Metody návrhu inteligentních systémů.

  Projekt

  20 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova

  • Individuální projekt - simulace nebo přímá realizace inteligentního systému nebo jeho části.