Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

FIT-PDIAk. rok: 2018/2019

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prostředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Cloud Computing. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM. Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Výsledky učení předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

 • Student se naučí odborné terminologii v dané oblasti
 • Student se naučí vytvářet malé projekty v oblasti distribuovaných systémů
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků

Prerekvizity

 • schopnost algoritmizace a programování
 • znalost diskrétní matematiky 
 • základní znalosti počítačových sítí

Doporučená nebo povinná literatura

selected research papers
B. Burns: Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services,  O'Reilly Media, 1st edition, 2018.
S. Saxena, S. Gupta: Real-Time Big Data Analytics,  Packt Publishing, 2016.
S. Kshemkalyani: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
A. Tanenbaum, M. Steen: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Způsob a kritéria hodnocení

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Laboratorní cvičení - 10 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 55 bodů

Podmínky zápočtu:
 • zápočet není udělován/vyžadován

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Bodované laboratorní cvičení, pro které jsou vypsány minimálně dva termíny. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.
 • Půlsemestrální zkouška v rámci přednášky. 
 • Hodnocené projekty s obhajobou ve formě prezentace výsledků. 

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Principles of DS, Models of DS
 2. Logical Time
 3. Global State
 4. Group Communication, Election 
 5. Distributed Algorithms
 6. Interprocess Communication
 7. Cloud Technologies
 8. Map Reduce Programming Model
 9. Web Services
 10. Message Passing Interface
 11. Enterprise Service Bus
 12. Containers
 13. Complex Event Processing

Cvičení na počítači

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Implementace distribuovaného systému ve zvoleném/zadaném prostředí.