Detail předmětu

Practical exercises in information networks

FEKT-CPISAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na praktické ukázky využití pasivních a aktivních síťových prvků. Udává přehled o typech konektorů a kabelů určené pro počítačové sítě a o technice konektorování. Další část je zaměřena na základní typy aktivních síťových prvků, včetně instalace a základní konfigurace síťových rozhraní, rozbočovačů, přepínačů a směrovačů.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají základní přehled o pasivních a aktivních síťových komponentů a o jejich výhodách a nevýhodách. Dále získají praktické zkušenosti z konektorování síťových kabelů a z instalace běžných síťových rozhraní a síťových prvků.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

THOMAS, R., M.: Lokální počítačové sítě, Computer Press, Praha, 1996
Microsoft Corporation: Základy sítí, Computer Press, 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

započet - podmínkou přidělení je absolvování všech úloh a závěřečního testu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvodního problematiky datových sítí
Konektorování v horizontální a vertikální sekci kabelážního systému
Konektorování v pracovní sekci kabelážního systému
Konfigurace firewallu
Konfigurace modemu a síťové karty
Konfigurace přepínačů
Konfigurace směrovačů
Analýza provozu v lokální síti
Síťové služby I -instalace a konfigurace serverů pro služby FTP
Síťové služby II - instalace a základní konfigurace WWW serveru Apache
Síťové služby III - instalace a základní konfigurace terminálového připojení
Náhradní cvičení
Závěrečný test

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní seznámení s praktickými problémy informačních sítí. Předmět bude zaměřen na praktické ukázky využití pasivních i aktivních síťových prvků, dále na instalaci a základní konfiguraci síťových rozhraní a aktivních síťových prvků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-EST , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-MET , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-SEE , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový
  obor BC-TLI , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor