Detail předmětu

Oborový ateliér I - Fotografie - letní

FaVU-B1FO-LAk. rok: 2018/2019

Semestrální práce - “Jedno téma napříč žánry”
+ Spontánní cvičení (úkoly zadávány v procesu výuky, jsou určeny pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří se zodpovědně věnují své vlastní tvorbě)
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti umožní studentům prostřednictvím Oborového ateliér Fotografie I. v maximální možné míře zvládnout černobílou analogovou technologii negativ positiv a prakticky se seznámit s vybranými historickými fotografickými technikami. V ateliérové práci prostřednictvím zvládnutí základních principů osvětlování, exponometrie a senzitometrie, práce s středo-velkoformátovým fotografickým přístrojem a práci v černé komoře,
Splnit cvičení s důrazem na tvůrčí a kreativní projev.

Prerekvizity

Otevřenost kritice, diskuzi a experimentu. Zájem o médiu, spolupráci a duchovní přístup k fotografování. Znalosti o digitálních a analogových technikách.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Speciální přednášky o tématu a individuální konzultace. Experimentování a vytváření spojení mezi konkrétním a abstraktním. Zkoumat, zkoušet, manipulovat, rozhodovat a pracovat praktickým způsobem. Diskuse a demonstrace konceptu - co je praktická a teoretická fotografie.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínka pro udělení zápočtu je aktivní podílení se na ateliérové výuce a na konzultacích. 80% účast na ateliérové výuce a projektech je rozhodující pro zápočet z předmětu. Je zapotřebí dodržovat uzávěrky na splnění povinností, jako jsou ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práce. U zkoušky je nutné obhájit výsledky tvůrčí činnosti z uplynulého semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zadáním semestrámní práce bude jedno téma, na kterém se dohodneme v procesu výuky. Toto téma budou studenti zpracovávat v rámci jednotlivých žánrových specifik. (např. krajina, portrét, dokument, zátiší).
Paralelně se budeme se studenty zabývat technickými parametry fotografie. Jelikož studenti již ukázali své schopnosti v oblasti černobílé analogové fotografie, v tomto semestru již pracují s digitální.
Každý týden se budou konat povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad tvorbou.

Cíl

Seznámení a analýza fotografických žánrů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast v ateliérové výuce je kontrolovaná, povinná je docházka 80%. Náhrada zmeškané výuky je prováděna individuálními konzultacemi nad rámec výuky stanovené rozvrhem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AFO , 1. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor