Detail předmětu

Matematické modelování ve vodním hospodářství

FAST-DR74Ak. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá tvorbou a využitím matematických modelů ve vodním hospodářství. V úvodu jsou představeny základní postupy modelování hydrodynamických a disperzních jevů, sestavení koncepčního a matematického modelu. Jde o problémy proudění a transportu látek vody v tocích a inundačním území, ve vodních nádržích a objektech hydrotechnických staveb, v potrubí a v hydrogeologickém prostředí.
Součástí předmětu je použití vhodného programového vybavení pro řešení konkrétních úloh numerickou cestou.
Praktické použití je prováděno pro vybranou úlohu související s tématem doktorské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Znalost principů matematického modelování ve vodním hospodářství. Kromě základních obecných postupů matematického modelování si studenti osvojí formulaci koncepčního modelu, sestavování matematického modelu, numerické řešení daného problému.

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie, numerické metody

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Úvod do matematického modelování
- Koncepční model
- Řídící rovnice, okrajové a počáteční podmínky
- Praktické použití numerických metod
- Použití vhodného software pro řešení konkrétních úloh

Cíl

Cílem je seznámit posluchače s principy matematického modelování ve vodním hospodářství. Kromě základních obecných postupů matematického modelování si doktorandi osvojí formulaci koncepčního modelu, sestavování matematického modelu, numerické řešení daného problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor